BD系列微生物培养箱

 BD系列/自然对流的微生物培养箱BD系列培养箱为敏感微生物而设计,新设计的产品拥有均匀的温度分布,能保证提供培养环境得到实验结果。•性能特点和设备-电子控制式APT.line® 内腔预热技术-温度范围:从环境温度以上5°C到100°C\-带LCD显示屏的控制器-可调温度安全装置,3.1级(DIN12880),采用光学报警器-机械控制式通风口-门把手符合人体工程力学原理-由安

型号: BD

品牌: 宾德BINDER

价格: 商议

 

BD系列/自然对流的微生物培养箱

BD系列培养箱为敏感微生物而设计,新设计的产品拥有均匀的温度分布,能保证提供培养环境得到实验结果。

•性能特点和设备

-电子控制式APT.line® 内腔预热技术

-温度范围:从环境温度以上5°C到100°C\

-带LCD显示屏的控制器

-可调温度安全装置,3.1级(DIN12880),采用光学报警器

-机械控制式通风口

-门把手符合人体工程力学原理

-由安全玻璃(ESG)制成的内门

-用于通讯软件APT.COM®  数据控制系统的RS422接口

-115升或以下的箱体可叠放

-2只镀铬搁架

•只有BINDER产品:无论尺寸大小,甚至20升的台式箱。

 

BD系列的技术规格


BD23

BD56

BD115

BD260

BD400

BD720

外部尺寸宽度(毫米)

435

560

710

810

1235

1235

高度(毫米)

495

625

735

965

1025

1530

深度(毫米)

520

565

605

760

765

865

加上门把手、I形面板和排气管(毫米)

90

90

90

90

90

90

后部与墙壁间距(毫米)

100

100

100

100

100

100

侧面与墙壁间距(毫米)

160

160

160

160

160

160

蒸汽空间容积(升)

36

70

142

283

457

808

门数

1

1

1

1

2

2

内部尺寸宽度(毫米)

222

360

510

610

1000

1000

高度(毫米)

330

420

530

760

800

1200

深度(毫米)

277

380

420

545

500

600

内部 容积(升)

20

57

112

253

400

720

镀铬搁架(标准数量/数量)

2/4

2/4

2/5

2/8

2/9

2/15

每只搁架载荷(千克)

12

30

30

40

35

45

容许总载荷(千克)

25

70

150

270

90

120

重量(空箱)(千克)

27

39

54

85

135

191

温度数据温度范围:环境温度以上5°C至(°C)

100

100

100

100

100

100

温度偏差:37°C(±K)

 

05

0.4

0.4

0.4

0.5

0.5

温度波动范围:37°C(±k)

0.2

0.2

0.1

0.2

0.1

0.1

加热时间:至37°C(分钟)

59

45

55

65

120

110

打开门30秒后的恢复时间:37°C时(分钟)

20

16

16

19

10

15

电气数据符合EN60529标准的箱体防护等级

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

标称电压(±10%)50/60赫兹(伏)

230 1N~

230 1N~

230 1N~

230 1N~

230 1N~

230 1N~

标称功率(瓦)

200

300

350

850

850

1250

能耗37°C时(wh/h)

11

25

25

40

56

80

设备保险装置(A)

12.5

6.3

6.3

8

12.5

16

 

所有数据仅适用于22±3°C环境温度和±10%电源电压波动下标准规格的无装载设备。按照BINDER工厂标准和根据DIN12880:2007确定温度数据,并适应于推荐的为内腔室高度,宽度和深度10%的壁间隙。对系列设备而言所有数据均为典型平均值,保留技术更改的权利。


 


与我们联系
地址:上海华江路348号B座226室
销售热线:15021562539
E-mail:sales@dwshanghai.com